Bộ GTVT thanh tra công tác điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không

13/03/2019 18:07

Bộ GTVT vừa quyết định thanh tra công tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay.

Bộ GTVT thanh tra công tác điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không 1
Bộ GTVT vừa quyết định thanh tra công tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay

Bộ GTVT vừa quyết định tiến hành thanh tra công tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký nêu rõ, Bộ GTVT sẽ thanh tra công tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ cất cánh (slot) tại cảng hàng không, sân bay đối với Cục Hàng không VN và một số đơn vị có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2018 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan. Đoàn Thanh tra do ông Trần Văn Trường, Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT làm trưởng đoàn.

Được biết, vic điu phi gi h ct cánh ti sân bay hin do hi đồng qun lý slot thực hiện. Hội đồng này do Cc trưởng Cc Hàng không VN làm ch tch và thành viên là các TCT Cng hàng không VN, Qun lý bay VN, các hãng hàng không… Vic điu phi slot thc hin theo nguyên tc ch cp ti đa 85% năng lc, theo đúng khuyến cáo ca T chc Hàng không dân dng quc tế ICAO.

T.Bình