Bộ GTVT thúc đẩy các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

14/11/2016 10:23

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Suất ăn hàng không được kiểm duyệt chặt chẽ để hành khách có những bữa ăn ngon - Ảnh: Khánh Linh

Nội dung văn bản  yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại mục III Quyết định 1997 ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các đơn vị có nhiệm vụ triển khai các hoạt động như: Tham gia, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng do Bộ Công thương phát động; Thành lập Tổ chức Hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; Hỗ trợ giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng...

Được biết, mục tiêu được nêu trong quyết định trên là nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đạt hiệu quả. Đảm bảo đến năm 2020 có tối thiểu 5.000 cán bộ thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xem thêm video:

H.Lộc