Hoàn thiện chính sách, hút đầu tư hạ tầng logistics

31/03/2020 16:10

Hạ tầng logistics phát triển sẽ đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế - xã hội.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bộ GTVT yêu cầu hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ GTVT cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

"Tổng cục Đường bộ VN, các cục chuyên ngành cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công. Bên cạnh đó, nghiên cứu báo cáo hoàn thiện nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ", Bộ GTVT chỉ đạo.

Cục Đường thủy nội địa VN được yêu cầu phối hợp với Cục Hàng hải VN tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành đường thủy nội địa khu vực, đảm bảo năng lực vận tải. Đặc biệt, chú trọng duy trì và nâng cao năng lực vận tải tuyến luồng đường thủy nội địa kết nối với khu bến cảng Cái Mép - Thị Vải và khu bến cảnh Lạch Huyện để gom, dỡ hàng tại các cảng cửa ngõ quốc tế, góp phân thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa đi các tuyến biển xa.

Cục Hàng hải VN được giao thực hiện có hiệu quả quy hoạch nhóm cảng biển, đặc biệt là các cảng cửa ngõ quốc tế tại Hải Phòng (Lạch Huyện) và Bà Rịa - Vũng Tàu (Cái Mép), đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa, nâng cao lượng xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ GTVT cũng cho biết hiện đã hoàn thiện báo cáo và nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn vốn vượt thu hoặc nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để sớm hoàn thiện giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu.

"Do vậy, Cục Hàng hải VN duy trì năng lực vận tải tuyến luồng hàng hải trên sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố theo thiết kế, đảm bảo nhu cầu vận tải hàng hóa của khu vực thông qua cảng biển Cần Thơ", Bộ GTVT yêu cầu.

Trần Duy