Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

08/08/2019 15:12

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 1
Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm nếu chậm triển khai giải ngân - Ảnh minh hoạ

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Các đơn vị nêu trên phải rà soát, báo cáo Bộ GTVT về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã giao từ các dự án chậm tiến độ thực hiện sang các dự án khác có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

"Khi điều chuyển cần thuyết minh rõ lý do bổ sung của từng dự án. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân kế hoạch vốn", Bộ GTVT chỉ đạo.

Cùng đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; chế độ báo cáo định kỳ về kết quả giải ngân; chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và kịp thời báo cáo về Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để xử lý, giải quyết.

"Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh thành phố về đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong tháng 9/2019, báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền quyết định phương án điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ thực hiện sang dự án khác nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Trần Duy