Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

10/09/2019 15:56

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước...

Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử 1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cục, tổng cục, đơn vị chủ động, linh hoạt trong thực hiện các giải pháp, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT

Không trông chờ vào nguồn kinh phí từ các dự án

Hôm nay (10/9), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đông chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của các đơn vị. Đặc biệt là nhận thức của thủ trưởng một số đơn vị về nhiệm vụ này chưa đầy đủ, dẫn đến một số công việc triển khai chậm, chưa chủ động, linh hoạt.

Để đẩy mạnh tiến độ, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị đưa nội dung này vào chương trình giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện sát sao và có giải pháp triển khai. Trong xây dựng cơ sở dữ liệu, phải linh hoạt giải pháp thực hiện, tận dụng nguồn lực, dữ liệu sẵn có, kể cả của các doanh nghiệp chủ lực, không trông chờ vào nguồn kinh phí từ các dự án. Rà soát các nhiệm vụ có tính khả thi cao, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, giải pháp để hoàn thành dứt điểm.

“Không có thông tin sẽ không thể triển khai được gì. Nhưng có thông tin cũng phải được cập nhật thường xuyên và được chia sẻ rộng rãi mới tạo ra hiệu quả. Trên cơ sở thông tin, dữ liệu số hóa sẽ giúp hiệu quả hơn trong quản lý, điều hành, nhất là trong lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Đây mới là mục tiêu hàng đầu”, Thứ trưởng Đông nói.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số đơn vị cho rằng, việc thiếu kinh phí, chưa xác định được nguồn vốn ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai. Mặt khác, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối văn bản và chia sẻ văn bản ra bên ngoài còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về công nghệ ở một số lĩnh vực.

Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử 2
Tổng cục Đường bộ VN đã kết nối cơ sở dữ liệu GPLX với hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống dịch vụ công

Hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Trước đó, báo cáo Thứ trưởng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT, ông Lê Thanh Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT cho biết, theo Nghị quyết số 17/2019 của Chính phủ, Bộ GTVT phải thực hiện 12 nhiệm vụ. Đến nay, Bộ GTVT đã hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản của Bộ với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Hiện đang tiến hành các bước để thực hiện kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công Bộ GTVT với cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối hệ thống bưu chính công ích, hệ thống thanh toán trực tuyến… thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp này.

Thời gian qua, các cục, tổng cục đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện cho cán bộ trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân khi nộp hồ sơ bằng việc cắt, giảm các thành phần phải nộp hay xuất trình bằng việc sử dụng các dữ liệu đã có, như: Tổng cục Đường bộ VN đã kết nối cơ sở dữ liệu GPLX với hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống dịch vụ công; Cục Hàng hải VN kết nối cơ sở dữ liệu tàu biển, cơ sở dữ liệu thuyền viên với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống CNTT lĩnh vực hàng hải tham gia cơ chế một cửa quốc gia…

Đối với nhiệm vụ xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, Bộ GTVT đã ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa, gồm 172 thủ tục; Ban hành quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử và nâng cấp cổng dịch vụ công Bộ GTVT theo mô hình thống nhất, tập trung; Tuân thủ các chức năng và bảo đảm khả năng tích hợp với cổng dịch vụ công. Cùng đó, Bộ GTVT đang xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện và người điều khiển phương tiện.

Cũng theo ông Tùng, với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bộ GTVT đã duy trì và cung cấp 310 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ GTVT, các hệ thống DVC tại các tổng cục, cục, các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ GTVT tham gia cơ chế một cửa quốc gia. Hiện có 94.403 tài khoản sử dụng (trong đó có 20.579 tài khoản cá nhân, 73.824 tài khoản doanh nghiệp), trong 7 tháng đầu năm 2019 có 375.462 hồ sơ nộp trực tuyến.

Tháng 8/2019, Hội Tin học Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chỉ số ICT Index, theo đó Bộ GTVT xếp hạng 13/20 đơn vị (tăng 4 bậc so với năm 2018), trong đó chỉ số: Hạ tầng kỹ thuật: 16/20, Nhân lực: 18/20, Ứng dụng CNTT: 4/20, Dịch vụ công trực tuyến: 1/20. Đây là năm thứ tư liên tiếp, Bộ GTVT đứng đầu về dịch vụ công trực tuyến.

Kỳ Nam