Bộ GTVT tiên phong phòng chống tác hại thuốc lá

17/07/2016 16:06

Hàng năm, thuốc lá gây ra cái chết cho hàng triệu người trên thế giới. Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong 30-80%.

Lê Tươi (Thực hiện)