Thứ Ba, 25/02/2020 04:39:02 Hotline: 0901 514 799

Cử tri đề nghị công khai các dự án BOT, Bộ GTVT nói gì?

31/07/2019 15:33

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu liên quan đến việc công khai các dự án BOT.

Keyword đầu tiên có dấu
Dự án BOT hầm Đèo Cả - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Đề nghị Bộ GTVT và UBND các tỉnh công khai minh bạch đầu tư các dự án BOT trên cả nước để người dân biết và theo dõi, giám sát”.

Trả lời vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, để đảm bảo tính công khai, minh bạch về nguồn thu các trạm BOT giao thông, từ năm 2016, Bộ GTVT đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử có địa chỉ: ppp.mt.gov.vn để cho người dân có thể theo dõi, giám sát mọi hoạt động triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trang thông tin điện tử này cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là luôn cập nhật các thông tin quan đến 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý về: Nhà đầu tư dự án, tổng nguồn vốn đầu tư, tình hình thực hiện dự án, tổng mức đầu tư theo giá trị quyết toán, thời gian vận hành, khai thác thu phí, mức phí…

Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư BOT thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc theo quy định hiện hành về: Tổng mức đầu tư của dự án, thời gian thu phí, thời điểm bắt đầu thu phí; thời gian thu phí còn lại, doanh thu tháng trước; doanh thu lũy kế của trạm thu phí tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề, số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực tại trạm thu phí…

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ VN triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giám sát nguồn thu phí của 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý. Đến nay, Tổng cục Đường bộ VN đã hoàn thành kết nối dữ liệu thí điểm đối với 3 trạm thu gồm: Trạm Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, trạm An Dân và trạm Ninh An (QL1).

Bộ GTVT cho biết, hiện việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh để công khai, minh bạch nguồn thu đối với các dự án BOT trên toàn quốc đang được thực hiện theo kế hoạch. Cụ thể, đối với 59 dự án BOT đã hoàn thành và đưa vào khai thác, dự kiến sẽ hoàn thành kết nối thu phí về trung quản lý dữ liệu của dự án, trước ngày 31/12/2019. Đối với các dự án BOT chưa hoàn xây dựng sẽ được đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng để kết nối về trung quản lý dữ liệu khi triển khai thu phí hoàn vốn các dự án.

Đối với các trạm thu phí do địa phương quản lý, Tổng cục Đường bộ VN đang phối hợp với các địa phương thực hiện các thủ tục để bổ sung vào hệ thống. “Sau khi hoàn thành dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN thực hiện kết nối để cung cấp, chia sẻ dữ liệu về nguồn thu của tất cả các trạm BOT trên toàn quốc, khi Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thuế, ngân hàng có liên quan và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu”, Bộ GTVT cho biết.

Đình Quang