Bộ GTVT triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

12/12/2017 14:40

Sáng 12/12, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII.

bộ gtvt triển khai nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa xii

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Sáng 12/12, tại Trụ sở Bộ GTVT, Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11/10/ 2017 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành đều là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Về Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bộ trưởng cho biết: Hiện nay chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là đến năm 2020 tất cả các cơ quan, đơn vị trong đó có Bộ GTVT chúng ta phải giảm biên chế 10%, tới năm 2025 chúng ta tiếp tục giảm 10% nữa.

"Để giảm được biên chế, có thể tính toán 2 cán bộ nghỉ hưu chỉ tuyển mới một người; Khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; Điều chuyển nhân sự trong nội bộ cho phù hợp thay vì tuyển người mới... Phải làm sao chức năng nhiệm vụ không thay đổi nhưng đầu mối sẽ tinh gọn lại và con người trong các đơn vị giảm mà công việc vẫn hiệu quả", Bộ trưởng nói.

Về Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Bộ trưởng thông tin: Bộ Y tế đang chỉ đạo năm 2018, tất cả các bệnh viện phải tự chủ toàn bộ.

"Trả lương cao thì ngân sách nào chịu nổi. Đó là chưa nói đến việc "cá mè 1 lứa", đông người nhưng không hiệu quả. Trong giai đoạn tới giữa những bệnh viện sẽ có sự cạnh tranh, người bệnh được chăm sóc tốt hơn. Những BV còn tư tưởng "câu" bệnh nhân sẽ không tồn tại được. Sắp tới, sẽ có sổ theo dõi sức khoẻ điện tử, sẽ phát triển hình thức bác sĩ gia đình... Bộ phận nào, công việc nào không còn chức năng nhiệm vụ sẽ kết thúc để làm việc khác.

bộ gtvt triển khai nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa xii

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT

Bộ trưởng cũng trực tiếp truyền đạt các nội dung về Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Lê Tươi