Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường VN ký chương trình phối hợp 2016

23/06/2016 15:56

Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường VN thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường VN ký chương trình phối hợp 2016 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Hội KHKT cầu đường VN Ngô Thịnh Đức ký Chương trình phối hợp năm 2016

 Sáng nay, 23/6, đã diễn ra lễ ký chương trình phối hợp 2016 giữa Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường VN với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Hội KHKT cầu đường VN Ngô Thịnh Đức.

Tại lễ ký, Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT Hoàng Hà cho biết, thời gian qua Hội KHKT cầu đường VN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ của ngành. Trong đó, Hội đã tham gia hoạt động tư vấn và phản biện xã hội nhiều nội dung như: Rà soát các dự án cầu trên hệ thống quốc lộ; Giải pháp khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe; Góp ý nhiều dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn… Về hoạt động đào tạo và phổ biến kiến thức, đã chuẩn bị và tổ chức các hội thảo, đề án như hội thảo “Một số vấn đề ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng kết cấu áo đường mềm tại VN”…

Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường VN trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Ngô Thịnh Đức đã ký chương trình phối hợp năm 2016. Theo đó, Hội tiếp tục tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và đề tài KHCN như Đề án áp dụng phương pháp Superpver trong thiết kế hỗn hợp, thí nghiệm, chế tạo và thi công hỗn hợp bê tông nhựa nóng làm mặt đường cấp cao tại Việt Nam; Đánh giá định lượng nguyên nhân chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng hư hỏng dạng trồi, lún vệt bánh xe…; Tổ chức hội thảo KHCN về vấn đề nâng cao chất lượng mặt đường cấp cao…

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Hội KHKT cầu đường VN Ngô Thịnh Đức đề nghị Bộ GTVT tạo điều kiện hơn nữa để các nhà khoa học tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình phối hợp đem lại hiệu quả thiết thực.

Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Hội KHKT cầu đường VN thời gian qua đóng góp vào sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tuy nhiên Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng đề nghị Hội mở rộng nội dung phản biện xã hội sang các loại hình, lĩnh vực GTVT khác như cầu đường sắt; Tác động đến các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu ứng dụng KHCN; Chung tay với Bộ GTVT tập hợp lực lượng KHCN, các chuyên gia tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự phát triển hạ tầng GTVT…

Kỳ Nam