Bộ GTVT và TCT Đường sắt VN chính thức ký kết hợp đồng bảo trì năm 2021

24/05/2021 16:20

Bộ GTVT và TCT Đường sắt VN ký kết hợp đồng bảo trì KCHT đường sắt năm 2021 theo yêu cầu của Thủ tướng.

bộ gtvt và tct Đường sắt vn chính thức ký kết hợp đồng bảo trì năm 2021

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh (đứng giữa) chứng kiến lễ ký hợp đồng bảo trì đường sắt năm 2021

Chiều nay (24/5), Bộ GTVT tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh chứng kiến lễ ký và đánh giá cao Cục Đường sắt VN (được Bộ GTVT ủy quyền) và Tổng công ty Đường sắt VN ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã khẩn trương trao đổi, bàn bạc, đàm phán trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao để đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của hợp đồng.

Bộ trưởng yêu cầu, sau khi hợp đồng được ký kết, hai bên khẩn trương triển khai những nhiệm vụ bảo trì KCHT đường sắt quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác. Cùng đó, đảm bảo quyền lợi chính đáng, thu nhập, đời sống của người lao động ngành Đường sắt.

Trong quá trình thực hiện, hai bên trao đổi, thống nhất, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung còn vướng mắc để có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng một cách liên tục, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

bộ gtvt và tct Đường sắt vn chính thức ký kết hợp đồng bảo trì năm 2021

Bộ GTVT yêu cầu sau khi hợp đồng được ký kết, hai bên khẩn trương triển khai nhiệm vụ bảo trì KCHT đường sắt, đồng thời đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động đường sắt. Ảnh: minh họa

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Đặng Sỹ Mạnh chính thức ký kết hợp đồng bảo trì đường sắt năm 2021.

Phạm vi hợp đồng bao gồm nội dung đặt hàng: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; Khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác.

Thời gian thực hiện hợp đồng từ 00h00 ngày 1/1/2021 đến 24h00 ngày 31/12/2021. Tổng giá trị hợp đồng là 2.821,9 tỉ đồng.

Trong đó, Tổng công ty Đường sắt VN có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Sau khi ký hợp đồng, trong vòng 5 ngày làm việc, Bộ GTVT sẽ tạm ứng cho Tổng công ty Đường sắt VN 50% giá trị phần công việc. Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao giữa hai bên thực hiện đúng quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021, yêu cầu “Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt VN trước ngày 24/5/2021; Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật”.

Tiếp đó ngày 20/5/2021, Bộ GTVT cũng đã có văn bản số 4521/BGTVT-KCHT chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cục Đường sắt VN và Tổng công ty Đường sắt VN khẩn trương triển khai thực hiện công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Thúy