Bộ GTVT xây dựng văn bản QPPL theo tinh thần Hiến pháp mới

07/10/2014 14:02

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi họp về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các Đề án 9 tháng đầu năm.

bộ gtvt xây dựng văn bản qppl theo tinh thần hiến pháp mới
Bộ trưởng Đinh La Thăng lưu ý các cơ quan tuyệt đối không để vì chạy theo tiến độ mà xuê xoa với chất lượng văn bản QPPL xây dựng

Hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản QPPL

Phát biểu tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, 9 tháng đu năm, các cơ quan, đơn v đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản QPPL. Một số đơn v đã trình sớm so với kế hoạch đ đáp ng đòi hỏi của thực tiễn. Riêng trong tháng 9, Bộ đã trình Chính phủ 3 dự thảo Nghị định quan trọng gồm Nghị định ban hành quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải, Nghị định về lao động hàng hải và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Cũng trong tháng 9, các đơn v đã trình Bộ trưởng ký ban hành 7 Thông tư, đạt 100% kế hoạch.

Cũng theo bà Nga, trong tháng 10/2014, các cơ quan đơn vị phải hoàn thành xây dựng 27 văn bản QPPL, trong đó có Ngh định của Chính phủ quy đnh điều kiện kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa; Nghị đnh quy đnh đi tưng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng và Nghị định của Chính phủ về niên hạn sử dụng đối với phương tiện thuỷ nội địa…

Liên quan đến tình hình xây dựng và phê duyệt các đề án, chiến lược, quy hoạch, Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Thị Kiều Nguyệt cho biết, trong tháng 9/2014, Bộ GTVT đã trình Thủớng Chính phủ 4 điều chỉnh quy hoạch quan trọng gồm: Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020. Trưc đó, B cũng đã trình Chính phủ 4 đề án khác gồm Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải và công nghệ thông tin ngành Hàng hải đến năm 2020, định hướng sau năm 2020; Đ án Tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT; Đề án Thành lập cơ quan quản lý cảng; Đề án Tổng thể về đu tư kết cấu hạ tầng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc mở đường bay hàng không dân sự ra quần đo Trường Sa.

Cũng trong 9 tháng đu năm, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phê duyệt 22 đ án, trong đó có nhiu Đề án quan trọng như: nâng cao năng lc đảm bảo an ninh hàng hải đến năm 2020, đnh hưng đến năm 2030, Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ GTVT, Thi tuyển chức danh cấp trưng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành GTVT giai đon 2014 – 2020 và đnh hưng năm 2030.

Phải thể hiện sự minh bạch, đột phá trong chính sách

Nhấn mạnh công tác xây dựng văn bản QPPL là nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý Nhà nước, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cu các đơn vị chủ động hơn na, đảm bảo xây dựng dự thảo văn bản QPPL có chất lượng. “Những văn bản QPPL trong lĩnh vực giao thông liên quan rất nhiều đến hoạt động của DN, ngưi dân, do đó, tuyt đi không để vì chạy theo tiến độ mà xuê xoa với chất lượng”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ tởng cũng nêu rõ, nguyên tắc là xây dựng văn bn QPPL, Đề án là tuân thủ đúng tinh thần của Hiến pháp 2013, tức là tăng quyn cho con người, cho DN. “Văn bản xây dựng phải theo tinh thần của Hiến pháp mới, giúp tăng cường cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp triệt đ, tránh ôm đm, đảm bảo mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả. Văn bản phải khách quan, thể hiện sự minh bạch, sự đột phá trong chính sách”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưng lưu ý cơ quan liên quan trong thời gian tới phải tập trung xây dựng Đề án xã hội hoá về đu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó đề xuất cơ chế chính sách chung cũng như cơ chế cho từng lĩnh vực cụ thể…

Ngân Anh