Bộ GTVT xây dựng website các dự án đầu tư theo hình thức PPP

14/06/2016 18:13

Mục tiêu của website nhằm cung cấp, công khai toàn bộ thông tin về các dự án PPP do Bộ GTVT quản lý.

Bộ GTVT xây dựng website các dự án đầu tư theo hình thức PPP 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật khẳng định website về PPP thuộc Bộ GTVTBộ GTVT chịu trách nhiệm về ca thông tin trên website

Chiều nay (14/6), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp góp ý vào nội dung hoạt động của website về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Tại cuộc họp, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư (PPP) cùng các đơn vị xây dựng website và tư vấn đã giới thiệu về nội dung, phương thức hoạt động của website hệ thống thông tin quản lý các dự án đối tác công – tư. Mục tiêu của trang thông tin điện tử này để quản lý toàn bộ thông tin về các dự án PPP trong suốt vòng đời dự án, phục vụ cho Bộ GTVT quản lý, điều hành và hỗ trợ ra quyết định. Mặt khác, website này cũng nhằm công khai, minh bạch thông tin về các dự án PPP do Bộ GTVT quản lý, giúp các nhà đầu tư và công chúng có thể nắm được các thông tin cơ bản như: tiến độ dự án, tổng mức đầu tư, ngân hàng cấp vốn, tình hình thực hiện dự án, đấu thầu, triển khai xây dựng, mức thu phí của dự án, các tài liệu liên quan đến dự án…

Website cũng cung cấp thông tin liên quan đến doanh thu dự án, dự báo lưu lượng các loại phương tiện lưu thông trên đường, doanh thu thực tế tại các trạm thu phí, mức phí…

Tại cuộc họp, nội dung của website đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về thủ tục pháp lý, cách thức phân quyền cho các cơ quan tham mưu khác của Bộ tham gia công bố và quản lý thông tin trên website; Các loại thông tin cần công bố; Thời điểm công bố chính thức hoạt động…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu cần thực hiện ngay các thủ tục pháp lý cần thiết để website về PPP sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên theo Thứ trưởng, đây là website chính thức của Bộ GTVT về PPP với những thông tin đăng tải minh bạch, rõ ràng và Bộ chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Trong giai đoạn chuẩn bị cũng như sau khi chính thức vận hành, các cơ quan tham mưu, quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT cần tiếp tục tham gia ý kiến để xem xét bổ sung, điều chỉnh sao cho website hoạt động hiệu quả, đồng thời giúp các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý.

“Không sản phẩm nào vừa ra đời đã hoàn chỉnh ngay, vì vậy trong quá trình khai thác, sử dụng cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, cập nhật để website hoạt động ngày càng hiệu quả”, Thứ trưởng Nhật yêu cầu.

Kỳ Nam