Bộ GTVT yêu cầu Cục Y tế sớm hoàn thành bàn giao cơ sở y tế về địa phương

18/06/2022 17:04

Do tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, đến nay vẫn còn 8/16 đơn vị thuộc Cục Y tế GTVT chưa hoàn thành việc bàn giao cho địa phương quản lý.

Tin từ Cục Y tế (Bộ GTVT), cơ quan này đã triển khai các thủ tục bàn giao 16 cơ sở y tế trực thuộc Cục Y tế GTVT về địa phương quản lý theo Quyết định số 1922 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, do có một số khó khăn, vướng mắc nên đến nay vẫn còn 8/16 đơn vị chưa hoàn thành việc bàn giao.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Y tế sớm hoàn thành bàn giao cơ sở y tế về địa phương 1

Cục Y tế GTVT sẽ được tổ chức lại để thành lập Trung tâm Y tế - Môi trường lao động GTVT - Ảnh minh hoạ​Bộ GTVT yêu cầu Cục Y tế sớm hoàn thành bàn giao cơ sở y tế về địa phương 2

​​Để khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tài chính, tài sản, biên chế để bàn giao các cơ sở y tế về địa phương quản lý theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Y tế GTVT tiếp tục khẩn trương triển khai các kế hoạch để bàn giao các cơ sở y tế còn lại về địa phương.

Xây dựng dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 1922 ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cục Y tế GTVT. Trong đó, nêu rõ tiến độ bàn giao các cơ sở y tế về địa phươngquản lý; những khó khăn, vướng mắc tại các cơ sở y tế dẫn đến chưa hoàn thành việc bàn giao và kiến nghị phương án xử lý.

Cùng đó, xây dựng phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại đang trực thuộc Cục Y tế GTVT theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trình Bộ GTVT trước ngày 13/6/2022.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu Vụ Tài chính tham mưu về phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Y tế GTVT gửi Bộ Tài Chính theo quy định; Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện việc tổ chức lại Cục Y tế GTVT.

"Đối với những đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Tài chính xác định không tự chủ chi thường xuyên, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ, địa phương liên quan về việc giao số người làm việc (biên chế sự nghiệp) hằng năm theo quy định", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu.

Trước đó, tại Quyết định số 1922 ngày 25/11/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức lại Cục Y tế GTVT. Trên cơ sở đó sẽ chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế GTVT về các địa phương để quản lý.

Cục Y tế GTVT gồm 5 tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng và 3 trung tâm: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường GTVT, Trung tâm Giám định y khoa GTVT, Trung tâm dạy nghề y tế GTVT. Cục Y tế này sẽ được tổ chức lại để thành lập Trung tâm Y tế - Môi trường lao động GTVT.

Lê Tươi