Bộ GTVT yêu cầu không để hành khách chậm về quê đón Tết

23/11/2016 14:15

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập Ban chỉ đạo và công bố số điện thoại đường dây nóng.

 bộ gtvt yêu cầu không để hành khách chậm về quê đón tết

 Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập Ban chỉ đạo và công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông; Có kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải; bảo đảm cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn; Không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội. "Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh phong trào “4 xin, 4 luôn” trong toàn ngành và có chính sách ưu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách là người khuyết tật, người cao tuổi khi tham gia giao thông", kế hoạch của Bộ GTVT nêu rõ.

Thanh tra Bộ GTVT được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết; Phối hợp với Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục và Sở GTVT kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch do Bộ GTVT ban hành.

T.D