Bộ GTVT yêu cầu phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe

06/02/2023 18:48

Bộ GTVT đề nghị triển khai các biện pháp cụ thể nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.

Quản chặt đào tạo, sát hạch lái xe

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND, sở GTVT các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ VN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Bộ GTVT, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX ảnh hưởng lớn đến xã hội và trực tiếp đến người dân, đơn vị vận tải, ATGT, tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lĩnh vực này cũng luôn tiềm ẩn có thể xảy ra tiêu cực.

Bộ GTVT yêu cầu phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe 1

Bộ GTVT cho rằng, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX luôn tiềm ẩn có thể xảy ra tiêu cực - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho hay, những năm gần đây, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX được Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo bằng việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định; xây dựng, ban hành các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Đường bộ VN, các Sở GTVT cũng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định của Chính phủ và Bộ GTVT.

"Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe cũng được Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt. Chất lượng dịch vụ đào tạo lái xe cũng được nâng cao nhờ quy định gắn thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (DAT). Ngời dân cũng thuận tiện hơn khi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được triển khai", Bộ GTVT cho biết.

Để tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hơn chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, UBND cấp huyện trên địa bàn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.

Đối với Cục Đường bộ VN, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.

"Cục Đường bộ VN tăng cường thanh, kiểm tra tại các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe. Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành Công an, y tế và các Bộ, ngành trong quản lý, giám sát đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX", Bộ GTVT chỉ đạo.

Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch

Đánh giá về công tác đào tạo, sát hạch lái xe thời gian qua, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN cho hay, việc quản lý đào tạo, sát hạch lái xe đã được đổi mới theo hướng xã hội hóa.

Chương trình đào tạo lái xe được tham khảo chương trình của các nước có trình độ phát triển Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, giáo viên, chương trình đào tạo đã được hoàn thiện theo hướng hội nhập quốc tế.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý quá trình đào tạo, giám sát thời gian học lý thuyết và thực hành trên đường của học viên đã được thực hiện bằng thiết bị DAT. Bên cạnh đó, trong sát hạch cũng được ứng dụng hệ thống camera giám sát, đảm bảo quá trình thi được khách quan, công khai, minh bạch.

Việc quản lý đào tạo, sát hạch đã đáp ứng yêu cầu học lái xe của xã hội. Chất lượng đào tạo, sát hạch được nâng cao, đảm bảo được kỹ năng điều khiển phương tiện của học viên, góp phần giảm sâu tai nạn giao thông.

Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và mang tính xã hội hóa cao, cùng với quản lý số lượng lớn người học sẽ không tránh được các tồn tại.

Nói về phòng chống tiêu cực trong công tác này, ông Quyền cho rằng, thời gian qua, các giải pháp về công nghệ đã được áp dụng để giám sát chặt quá trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô, đáp ứng yêu cầu phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, ông Quyền cho rằng, bên cạnh việc thực hiện các quy định đào tạo, sát hạch lái xe cần xác định đây là nghành nghề kinh doanh có điều kiện, có yếu tố cạnh tranh, kinh tế thị trường.

“Cần dùng cơ chế thị trường để rà soát, điều chỉnh, hạn chế, loại bỏ yếu tố tiêu cực. Các cơ quan quản lý cần nghiên cứu theo hướng công khai, minh bạch tỷ lệ đủ điều kiện sát hạch và tỷ lệ thi đạt của từng trung tâm đào tạo. Việc này giúp người học nhận diện được chất lượng đào tạo của từng cơ sở để lựa chọn”, ông Quyền nói.

Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX. Chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đạo tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tự kiểm tra, rà soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.

Các sở GTVT kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX. Bên cạnh đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Trần Duy