Bộ GTVT yêu cầu sớm hoàn thành quyết toán dự án cầu Yên Xuân

24/02/2020 14:32

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về việc đền bù GPMB dự án cầu Yên Xuân.

Bộ GTVT yêu cầu sớm hoàn thành quyết toán dự án cầu Yên Xuân 1
Cầu Yên Xuân vượt sông Lam trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2017

Bộ GTVT cho biết, dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cầu Yên Xuân được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2017. Theo quyết định đầu tư, hạng mục giải phóng mặt bằng (GPMB) được tách thành tiểu dự án thành phần có tổng mức khoảng 14,9 tỷ đồng và giao cho UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện.

Theo quy định, sau khi dự án hoàn thành, tiểu dự án thành phần GPMB sẽ thuộc trách nhiệm phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh Nghệ An để gửi cho Bộ GTVT tổng hợp vào giá trị quyết toán của toàn bộ dự án khi thỏa thuận quyết toán. Trên cơ sở hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do nhà đầu tư lập và trình, Bộ GTVT đã thực hiện việc thỏa thuận quyết toán chi phí đầu tư dự án cầu Yên Xuân tại Văn bản 6293 ngày 5/7/2019.

Tại đợt thỏa thuận quyết toán này, do tiểu dự án GPMB của dự án chưa có quyết định phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh (hoặc văn bản ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND huyện Hưng Nguyên phê duyệt quyết toán) nên chưa đủ cơ sở để Bộ GTVT tổng hợp vào giá trị quyết toán của toàn bộ dự án.

Hiện nay, sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư (CIENCO4) khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán tiểu dự án GPMB và báo cáo về Bộ để tổng hợp vào quyết toán toàn bộ dự án. Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB, tạo điều kiện để quyết toán dứt điểm chi phí đầu tư toàn bộ dự án cầu Yên Xuân ngay trong thời gian tới theo đúng quy định”, Bộ GTVT cho biết.

Trước đó, trong văn bản, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình xây dựng công trình cầu Yên Xuân tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, dự án đã thu hồi toàn bộ diện tích sân vận động của xã và được nhà đầu tư đền bù cho xã xây dựng sân vận động mới, hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, số tiền 20% GPMB còn lại của dự án sân vận động được phê duyệt là 1,1 tỷ đồng chưa được thanh toán cho địa phương.

Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GTVT sớm thoả thuận quyết toán để nhà đầu tư có cơ sở thanh toán số tiền trên trước khi thực hiện việc sáp nhập xã Hưng Xá với xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên.

Nam Hải