Bộ GTVT yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm sai qui định

20/06/2014 13:28

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc sai qui định.  

Ngày 19/2/2014, VMS-South bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh (trái) làm Phó Tổng giám đốc.

Theo đó, ngày 19/2/2014, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South) có Quyết định số 209/QĐ-TCTBĐATHHMN về việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng An toàn hàng hải, giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. 

Tuy nhiên theo Bộ GTVT, đây là quyết định vượt thẩm quyền và trái qui định hiện hành về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

 

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 80/2004/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước: Tổng công ty nhà nước không thuộc hạng đặc biệt; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty mẹ được bố trí tối đa 4 Phó Tổng giám đốc. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc nhiều hơn, phải trình thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập phê duyệt. 

Tuy vậy, trước thời điểm bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty này đã có 4 Phó Tổng giám đốc nên đã đủ số lượng Phó Tổng giám đốc theo quy định. 

Mặc dù vậy, VMS - South vẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc mà không xin ý kiến Bộ GTVT theo qui định nêu trên.

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, đồng thời có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc cho ông Phạm Tuấn Anh phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phải báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 30/6/2014.

Tiến Mạnh