Bộ GTVT yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan sự cố tuyến tránh Chư Sê

11/09/2019 13:38

Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ GTVT yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan sự cố tuyến tránh Chư Sê 1
Tuyến tránh Chư Sê gặp sự cố sụt trượt

Ngày 11/9, Bộ GTVT phát đi thông tin báo chí về tình hình khắc phục sự cố hư hỏng sạt, lún nền mặt đường đoạn Km10+200 - Km10+330 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ GTVT, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Ban QLDA 6 quản lý thực hiện. Dự án đã hoàn thành khối lượng xây lắp tháng 6/2019, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, ngày 3/9/2019, công trình xuất hiện hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km10+200 - Km10+350.

Tại Công điện số 35 ngày 5/9/2019, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 khẩn trương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến, đánh giá xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời những hư hỏng, báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện trước ngày 10/9/2019.

Theo Bộ GTVT, sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín ngành GTVT, niềm tin trong nhân dân, vì vậy, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA 6 và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các khâu từ công tác khảo sát, thiết kế, quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai thi công, quản lý chất lượng đến công tác nghiệm thu công trình hoàn thành,… làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hư hỏng công trình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố theo quy định trước ngày 20/9/2019.

“Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức và các cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, điều hành dự án, trước mắt thực hiện đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan để tập trung khắc phục xử lý sự cố nêu trên”, thông cáo của Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu Ban QLDA 6, các nhà thầu báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện kiểm điểm sau khi có kết luận và nguyên nhân.

Đình Quang