Bố mẹ nghỉ việc chăm con ốm đau có được hưởng Bảo hiểm xã hội?

31/10/2019 08:51

Khi nghỉ việc để chăm con ốm, cha mẹ - người lao động tham gia BHXH được hưởng quyền lợi chế độ ốm đau. Nhiều người bỏ quên quyền lợi này.

bố mẹ nghỉ việc chăm con ốm đau có được hưởng bảo hiểm xã hội?
Khi nào con ốm cha mẹ được nghỉ việc chăm con và được hưởng chế độ ốm đau từ BHXH?

Được nghỉ việc khi con ốm đau

Theo quy định tại Điều 27 Luật BHXH 2014, khi con ốm đau, người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ để thuận lợi trong việc chăm sóc con.

Cụ thể, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con, nhưng tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi và 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ của cha hoặc mẹ cũng được thực hiện theo quy định nêu trên.

Cần lưu ý: Chỉ khi con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền mà cha hoặc mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc con thì mới được hưởng chế độ này (theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Mức hưởng chế độ ốm đau

Chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động trong thời gian nghỉ việc chăm con ốm đau được quy định trong Luật BHXH 2014, mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động được tính như sau:

Mức hưởng tính theo tháng = 75% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Mức hưởng tính theo ngày = Mức hưởng tính theo tháng : 24

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Uyên Vũ