Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng Việt Nam tham gia IPEF

26/05/2022 17:39

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thông tin về khả năng VN gia nhập Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF)

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, ngày 26/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết ngày 23/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ công bố khởi động thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF).

Theo Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, đây là sự kiện khởi động cho quá trình thảo luận của IPEF.

bộ ngoại giao thông tin về khả năng việt nam tham gia ipef

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh - Nguyễn Hồng/ Báo Quốc tế)

Trong quá trình thảo luận, Việt Nam sẽ cùng với các nước ASEAN và các đối tác liên quan trao đổi làm rõ các nội hàm của IPEF, tập trung vào 4 trụ cột là: Thương mại, Chuỗi cung ứng, Năng lượng sạch, phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng và Thuế và chống tham nhũng nhằm đem lại chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước, hướng tới một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và cho toàn thế giới.

Việt Nam cho rằng, IPEF cần dựa trên các nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch phù hợp với luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có.

"Với chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả, Việt Nam đã tham gia một số sáng kiến liên kết kinh tế quốc tế, qua đó phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước", bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Về khả năng tham gia IPEF, Người phát ngôn Bộ ngoại giao một lần nữa nhấn mạnh, đây mới là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận và việc tham gia của mỗi nước, trong đó có Việt Nam phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.

Trang Trần