Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt

02/07/2014 13:50

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt VN) từ ngày 1/7/2014.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt VN) từ ngày 1/7/2014.

bổ nhiệm giám đốc ban quản lý dự án đường sắt
Ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lời cảm ơn và khẳng định sẽ đem hết tâm sức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng nay (2/7), Cục Đường sắt VN triển khai quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt VN).

Như vậy, ông Đoàn Tăng Ong thôi phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt, chỉ giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt VN).

Thiện Anh