Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

22/09/2020 22:06

Ông Vũ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 21/9/2020.

Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 1
Ông Vũ Minh Tuấn

Chiều nay (22/9) tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự.

Theo đó, tại Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 21/9/2020.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trao Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Vũ Minh Tuấn.

Ông Vũ Minh Tuấn sinh năm 1975. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV As, kiêm Giám đốc VOV Giao thông; Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội.

Phùng Đô