Bổ nhiệm thêm một trợ lý Thủ tướng Chính phủ

09/03/2017 08:58

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm thêm một trợ lý. Tính đến nay, người đứng đầu CP đã có 3 trợ lý.

Bổ nhiệm thêm một trợ lý Thủ tướng Chính phủ 1

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành làm trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 293/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành – Trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm trợ lý Thủ tướng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, người đứng đầu Chính phủ đã có 3 trợ lý và 2 thư ký giúp việc.

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành được Thủ tướng ký căn cứ trên ý kiến đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng, tờ trình đề nghị của Văn phòng Chính phủ, và Bộ Nội vụ sẽ theo quy trình tiến hành trước đó.

Trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng chính phủ, ông Cao Xuân Thành là trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Với việc bổ nhiệm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thêm một trợ lý trực tiếp, bên cạnh hai trợ lý khác đã được bổ nhiệm trước đó là ông Nguyễn Duy Hưng và ông Bùi Huy Hùng. Hai thư ký giúp việc của Thủ tướng là ông Cấn Đình Tài và ông Nguyễn Hoàng Anh.

H.Vũ