Bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó TBT báo Sức khỏe cộng đồng

16/08/2017 10:25

Báo Sức khỏe cộng đồng có Tổng Biên tập và Phó Tổng biên tập mới.

Bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó TBT báo Sức khỏe cộng đồng 1

Báo Sức khỏe cộng đồng có Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập mới.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm số 107/2017/QĐ-TWH bổ nhiệm ông Vương Văn Việt giữ chức Tổng Biên tập và quyết định bổ nhiệm số 108/2017/CT-TWH bổ nhiệm ông Hoàng Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng (cả báo giấy và báo điện tử).

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Hồng Quân khẳng định: Việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập và Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đối với tân Tổng Biên tập và tân Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cũng mong muốn trên cương vị mới ông Vương Văn Việt và ông Hoàng Chiến Thắng sẽ cùng Ban biên tập và tập thể Báo Sức khỏe cộng đồng xây dựng tờ báo vững mạnh toàn diện.

Trước khi giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng, ông Vương Văn Việt từng giữ các chức vụ: Hàm Vụ trưởng Vụ Thư ký biên tập Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động.

Trước khi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng, ông Hoàng Chiến Thắng từng công tác tại Báo Công an nhân dân, sau đó đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban biên tập Báo điện tử PetroTimes, Báo Năng lượng Mới.

Huyền Trang