Bộ NN&PTNT kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp

16/04/2020 15:06

Bộ NN&PTNT vừa có công văn phúc đáp Bộ Công thương về việc "gạo nếp có được tính dự trữ quốc gia?" và kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu...

Bộ NN&PTNT kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp 1
Bộ NN&PTNT vừa có công văn phúc đáp Bộ Công thương về việc "gạo nếp có làm dự trữ quốc gia?" và kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu

Theo đó, Bộ NN&PTNT kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ đông xuân 2019-2020 và đề nghị cung cấp tình hình xuất khẩu, nhu cầu của thị trường để làm cơ sở điều tiết tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp.

Theo lý giải của Bộ NN&PTNT, Nghị định số 94/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết mặt hàng lương thực dự trữ là thóc tẻ, gạo tẻ. Do đó, có thể tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp để "gỡ khó" cho người dân khi số lượng gạo nếp còn nhiều.

"Tại tỉnh Long An, vụ hè thu 2019 có diện tích gieo trồng khoảng 64.000 ha, sản lượng ước 305.000 tấn lúa nếp, tương đương 183.000 tấn gạo nếp; Tỉnh An Giang, diện tích gieo trồng khoảng 27.000 ha, sản lượng ước 155.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 93.000 tấn gạo nếp.

Trong vụ Thu Đông 2019, tỉnh An Giang gieo trồng khoảng 18.000 ha; sản lượng ước 108.000 tấn lúa nếp, tương đương 65.000 tấn gạo nếp.

Vụ đông xuân 2019-2020, tỉnh Long An diện tích gieo trồng khoảng 65.000 ha, sản lượng ước 430.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 258.000 tấn gạo nếp. Tỉnh An Giang, diện tích gieo trồng khoảng 44.000 ha, sản lượng ước 325.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 195.000 tấn gạo nếp.

Trước thực tế đó, Bộ NN&PTNT đề nghị nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hóa của vụ Đông Xuân 2019-2020.

Trước đó, ngày 15/4, Bộ Công thương có công văn hỏa tốc đề nghị Bộ NN&PTNT cho ý kiến về việc gạo nếp có được tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không?.

Đồng thời, đề nghị Bộ NN&PTNT thông tin về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến (quy ra gạo) của gạo nếp tại tỉnh Long An và An Giang theo từng vụ. Đồng thời đề xuất, kiến nghị đối với việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.

Hồng Hạnh