Bộ Nội vụ thi tuyển thêm 4 chức danh lãnh đạo

27/02/2018 10:18

Bộ Nội vụ tiếp tục thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, trong đó có Phó chánh văn phòng, Phó chánh thanh tra.

bộ nội vụ thi tuyển thêm 4 chức danh lãnh đạo

Năm 2018, Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức thi tuyển thêm 4 chức danh lãnh đạo cấp Vụ.

Bộ Nội vụ vừa thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị trực thuộc năm 2018.

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý gồm: 1 Phó chánh Văn phòng phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp; 1 Phó chánh Thanh tra phụ trách công việc của phòng Tổng hợp; 1 Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương phụ trách lĩnh vực chế độ chính sách cấp xã và thôn, tổ dân phố; 1 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phụ trách quản lý khoa học và các dự án điều tra cơ bản.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 26/2 - 23/3 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Hết hạn nhận hồ sơ, Bộ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ từ ngày 24/3 - 3/4.

Sau khi nhận và thẩm định hồ sơ dự tuyển, Bộ Nội vụ sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi từ ngày 4 - 18/4. Đến ngày 19/4, tổ chức thi viết, sau đó thi trình bày đề án vào ngày 11 và 12/5.

Trước đó, ngày 22/12/2017, Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển 2 chức danh Phó vụ trưởng.

Sau một ngày thi và chấm thi, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả thi tuyển 2 chức danh Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, với chức danh Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, người đạt điểm cao nhất là bà Phạm Thu Hằng, chuyên viên cao cấp của vụ này với 83,4/100 điểm.

Đối với chức danh Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, ông Trần Trung Kiên đã vượt qua 3 thí sinh khác với 79,9/100 điểm.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) cho biết, sau khi có kết quả, Ban Cán sự Đảng bộ đã khẩn trương họp và có biên bản thống nhất 100% với tổng số điểm hội đồng thi đã chấm và đồng ý Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm ngay lập tức đối với 2 ứng viên có số điểm cao nhất. 

Hoài Vũ