Bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới

21/07/2016 16:21

Quốc hội đã thông qua danh sách giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới 1

Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV 

Mở đầu phiên làm việc chiều nay (21/7), Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 97,17% đại biểu tán thành.

96,76% đại biểu cũng tán thành giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, gồm các ông bà:

1. Ông Phùng Quốc Hiển (Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII).

2. Ông Uông Chu Lưu (Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII).

3. Bà Tòng Thị Phóng (Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII).

4. Ông Đỗ Bá Tỵ (Đại tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII ) 

Quốc hội cũng đã thông qua danh sách để bầu 13 thành viên giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội với tỷ lệ 95,55% ý kiến tán thành, gồm các ông bà:

1. Bà Nguyễn Thuý Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV.

2. Ông Phan Thanh Bình – Uỷ viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV.

3. Ông Hà Ngọc Chiến  – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV.

4. Ông Phan Xuân Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khoá XIV.

5. Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV.

6. Ông Nguyễn Văn Giàu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIIII, dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV.

7. Ông Nguyễn Đức Hải – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XIV.

8. Bà Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban VH-GD-TTN-NĐ, dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV).

9. Bà Lê Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ  Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp khoá XIV.

10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV.

11. Ông Vũ Hồng Thanh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV.

12. Ông Trần Văn Tuý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV)

13. Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV.

Ngay sau khi Ban kiểm phiếu (do ông Bùi Văn Cường - đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai - làm Trưởng Ban), Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu các chức danh trên.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng mai (22/7) trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên.

Theo quy định, sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

T.Bình - Hoài Thu