Bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng GTVT, Tổng TTCP

24/10/2017 07:10

Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP bằng hình thức bỏ phiếu kín.

bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng gtvt, tổng ttcp

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ vào chiều nay (24/10).

Theo chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV đã được thông qua, từ chiều 24-26/10, cùng với những nội dung quan trọng khác, Quốc hội sẽ bàn về công tác nhân sự.

Chiều nay (24/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Tiếp đó, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở Đoàn.

Sang chiều 25/10, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại ĐBQH về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với 2 thành viên Chính phủ trên. Tiếp đến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội; nhân sự được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội sau đó sẽ thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với 2 thành viên Chính phủ trên.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ, để Quốc hội thảo luận ở Đoàn.

Đến sáng 26/10, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự 2 chức danh này.

H.Thu