Bổ sung đối tượng dự thi Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN

06/03/2014 06:33

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 593/QĐ-BGTVT "Bổ sung đối tượng được đăng ký dự thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN. 

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 593/QĐ-BGTVT “Bổ sung đối tượng được đăng ký dự thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN. Theo Quyết định này, Bộ GTVT sẽ bổ sung thêm một đối tượng được đăng ký dự thi là Tổng giám đốc các Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT.

Như vậy, các đối tượng được đăng ký dự thi Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN bao gồm các đối tượng đang giữ chức vụ: Vụ trưởng thuộc Bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc Bộ, Giám đốc Học viện Hàng không VN, Viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), Tổng Giám đốc các Tổng công ty trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở GTVT và Tổng giám đốc các Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT.

P.A