Bổ sung giá trần 4 sản phẩm sữa của Nestlé

27/08/2014 12:33

Bộ Tài chính vừa thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với bốn sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. 

TIN LIÊN QUAN

bổ sung giá trần 4 sản phẩm sữa của nestlé

Cụ thể, 4 sản phẩm có mức giá bán buôn tối đa của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam như sau: Sản phẩm S-26 Gold trọng lượng 900g, hộp thiếc, giá bán buôn 469.632 đồng/hộp; Sản phẩm S-26 Promil Gold 900g, hộp thiếc giá 447.890 đồng/hộp; S-26 Progress Gold 900g, hộp thiếc giá 395.709 đồng/hộp; S-26 Promise Gold 900g, hộp thiếc giá 334.830 đồng/hộp. Mức giá này được áp dụng từ ngày 1/9.

Bảo Nguyên