Bổ sung giáo viên tư vấn học đường

16/05/2014 13:09

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV) mà Bộ GD&ĐT mới tổ chức. 

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV) mà Bộ GD&ĐT mới tổ chức.

TIN LIÊN QUAN


 

bổ sung giáo viên tư vấn học đường

Trước thực trạng đạo đức HSSV ngày càng có biểu hiện đi xuống, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục bố trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn học đường nhằm tư vấn tâm lý, kiến thức kỹ năng sống, hỗ trợ học tập, rèn luyện cho HSSV. Trong các trường ĐH - CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp sẽ thành lập câu lạc bộ, các trung tâm tư vấn nghề nghiệp, kết hợp tư vấn tâm lý, kỹ năng cho SV. Bộ sẽ quy định những yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, điều kiện đảm bảo và tổ chức bồi dưỡng nâng cao thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên trực tiếp làm công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV cũng như trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo trong các nhà trường…

V.A