Bổ sung kinh phí 50 tỷ để đảm bảo giao thông đường thủy

07/11/2016 19:33

Thủ tướng vừa quyết định bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ GTVT để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy.

Bổ sung kinh phí 50 tỷ để đảm bảo giao thông đường thủy 1

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ GTVT từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Số kinh phí trên dùng để thực hiện: thanh thải các bãi đá ngầm trên tuyến vận tải thủy sông Đồng Nai (30 tỷ đồng); nhiệm vụ nạo vét luồng đảm bảo chuẩn tắc luồng đường thủy nội địa cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (10 tỷ đồng); nhiệm vụ nạo vét tuyến luồng đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm (10 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bộ GTVT chủ động điều chỉnh trong kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa năm 2016 đã phân bổ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi các cầu trên đường thủy nội địa quốc gia.

Bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án Trường cao đẳng dạy nghề Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Quảng Ngãi vào danh mục các dự án đầu tư công năm 2016.

Đồng thời, điều chỉnh giảm 43 tỷ đồng vốn ODA kế hoạch năm 2016 của Dự án Quản lý thiên tai WB5 để bổ sung vốn cho dự án Trường cao đẳng dạy nghề Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Quảng Ngãi số tiền 37,7 tỷ đồng và dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên số tiền 5,3 tỷ đồng. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được bổ sung nêu trên đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

H.Thu