Bộ Tài chính bác thông tin có 181 cục trưởng

01/12/2017 18:07

“Tính đến thời điểm hiện nay, tại Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng”, Bộ Tài chính khẳng định.

bộ tài chính bác thông tin có 181 cục trưởng

Bộ Tài chính cuối ngày 1/12 đã thông tin bác bỏ có tới 181 cục trưởng

Bộ Tài chính ngày 1/12 cho biết, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin: “Bộ Tài chính có 181 Cục trưởng”.

Bộ Tài chính giải thích, với quy mô và lĩnh vực quản lý hiện nay (về: Tài chính- ngân sách; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước), cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính có 20 Vụ, Cục chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp.

“Tính đến thời điểm hiện nay, tại Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng”, Bộ Tài chính khẳng định.

Ngoài ra Bộ Tài chính còn có 5 Tổng cục và tương đương trực thuộc (gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Trong 5 Tổng cục và tương đương nêu trên có 4 Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện theo địa giới hành chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế), theo khu vực (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước).

Tổng số có có 183 Cục tại các địa phương gồm: 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố, 35 Cục Hải quan khu vực, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Bộ này cho biết, để quản lý và điều hành hoạt động của một đơn vị đầu mối trên cần phải bổ nhiệm 1 cấp trưởng đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

C.Sơn