Bộ Tài chính đề xuất tạm dừng nhập khẩu máy đào tiền ảo

05/06/2018 07:30

Sử dụng máy xử lý dữ liệu tự động giải mã khai thác tiền ảo như bitcoin, litecoin có nhiều dấu hiệu phức tạp.

bộ tài chính đề xuất tạm dừng nhập khẩu  máy đào tiền ảo

Sử dụng máy xử lý dữ liệu tự động giải mã khai thác tiền ảo như bitcoin, litecoin có nhiều dấu hiệu phức tạp.

Đề xuất này của Bộ Tài chính lên Chính phủ sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan đến việc tăng cường quản lý hoạt động liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo khác.

Theo Bộ Tài chính, các thiết bị nói trên không nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu, không thuộc danh mục quản lý chuyên ngành hay hàng hoá gây mất an toàn nên doanh nghiệp được nhập khẩu theo nhu cầu.

Tuy nhiên, việc sử dụng máy xử lý dữ liệu tự động giải mã khai thác tiền ảo như bitcoin, litecoin có nhiều dấu hiệu phức tạp trong quản lý, dễ vi phạm trong thanh toán khi được sử dụng như tiền tệ hay vi phạm khác như vụ lừa 15.000 tỷ đồng xảy ra tại TP HCM liên quan đến 32.000 người, thông qua mô hình đầu tư tiền ảo iFan, Pincoin.

Được biết, từ 2017 đến tháng 4/2018 đã có 15.600 máy đào tiền ảo được nhập khẩu vào Việt Nam, riêng 4 tháng đầu năm nay là hơn 6.300 máy.

Cao Sơn