Bộ Tài chính: Thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng dầu

02/06/2015 22:10

Bộ Tài chính ngày 2/6 đã phát thông báo so sánh giữa mức giảm thuế nhập khẩu với mức tăng của thuế BVMT.

bộ tài chính: thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng dầu
Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, kể từ sau ngày 1/5 (ngày Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) theo mức mới có hiệu lực), Liên Bộ đã điều hành giá xăng dầu 2 lần (ngày 5/5 và ngày 20/5). Trong đó, tính riêng thuế nhập khẩu mặt hàng xăng và dầu điêzen thì trước ngày 5/5, thuế nhập khẩu xăng được giảm về mức 20% (đã được tính tương tác giữa thuế nhập khẩu và thuế BVMT trước đó – giảm từ 35% xuống 20%); thuế nhập khẩu dầu điêzen giảm từ 20% xuống 12%. Tại thời điểm ngày 20/5, thuế nhập khẩu xăng giữ ở mức 20%; thuế nhập khẩu dầu điêzen giảm từ 12% xuống còn 10%.

Bộ Tài chính cũng cho hay, trước khi tính tương tác việc điều chỉnh tăng thuế BVMT thì thuế nhập khẩu 2 mặt hàng này lần lượt là xăng 35%, dầu điêzen 30%.

“Như vậy, tính đến nay, thuế nhập khẩu 2 mặt hàng này đã giảm lần lượt 15% và 20% so với thời điểm trước khi điều chỉnh tăng thuế BVMT”, Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ này cũng khẳng định, tại thời điểm ngày 20/5 và thời điểm hiện nay, việc tăng thuế BVMT không làm tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Cũng theo Bộ Tài chính, nếu giá xăng dầu thế giới không có biến động lớn thì với thuế BVMT theo mức mới áp dụng từ ngày 1/5 và thuế nhập khẩu theo các phương án điều hành nói trên thì giá xăng dầu trong nước còn có thể giảm, đặc biệt đối với giá dầu điêzen.

Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới tăng trở lại nên việc giảm thuế nhập khẩu đã làm giảm áp lực tăng giá đối với các mặt hàng này.

C.Sơn