Bộ Tài chính ước thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán

Anh Hoàng
Anh Hoàng
30/09/2022 08:49

Với kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng bằng 94% dự toán, Bộ Tài chính ước thu ngân sách năm 2022 vượt chỉ tiêu được giao.

Với tình hình thu ngân sách 9 tháng và mức dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng trưởng GDP 7-7,5%, xuất nhập khẩu tăng và giá dầu giữ mức cao, Bộ Tài chính dự kiến thu ngân sách vượt dự toán ( vượt 1,411 triệu tỷ đồng). Trong đó, các lĩnh vực tăng khá sẽ là thu từ dầu thô, thu cân đối từ xuất nhập khẩu, từ tiền sử dụng đất.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong buổi họp báo định kỳ của bộ này vừa tổ chức.

bộ tài chính ước thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán

Bộ Tài chính ước thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán.

Cụ thể, ông Chi cho biết: Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1,327 triệu tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 là 1,411 triệu tỷ đồng.

Trong đó thu nội địa đạt 88,9% dự toán, tăng 18,8% (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu thuế, phí nội địa đạt 87,3% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ), riêng các khoản thu từ 3 khu vực kinh tế (trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh) ước đạt 83% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 77,7% dự toán, tăng 5,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 87,2% dự toán, tăng 18,9%; thu từ dầu thô đạt 213% dự toán, tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2021; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108,8% dự toán, tăng 22,1%.

Lý giải cho việc thu ngân sách nhà nước tăng cao, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường các biện pháp quản lý thu, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thương mại, chống thất thu; đẩy mạnh thu hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử; cải cách hành chính và hiện đại hóa tăng cường ứng dụng điện tử, triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước...

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, đã góp phần tăng thu về NSNN. Tính đến hết tháng 9, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn ước khoảng 157,9 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền gia hạn khoảng 97,9 nghìn tỷ đồng; số tiền miễn, giảm khoảng 60 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thông tin, việc cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 26/9/2022, đã thực hiện phát hành 114,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,72 năm, lãi suất bình quân 2,62%/năm.

Anh Hoàng