Bộ Tài chính yêu cầu bồi thường cưỡng chế thuế sai

27/03/2017 17:08

Bộ Tài chính đã có Công văn yêu cầu bồi thường đầy đủ đối với cơ sở kinh doanh của ông Lê Anh Thảo.

Bộ Tài chính cuối tuần qua đã có Công văn số 3837/BTC-VP yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận bồi thường đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với cơ sở kinh doanh của ông Lê Anh Thảo - con trai Mẹ Việt Nam anh hùng, đối với thời gian người nộp thuế bị ngừng sản xuất kinh doanh.

Mức bồi thường căn cứ thu nhập sau thuế người nộp thuế kê khai trước khi bị Chi cục Thuế huyện Bắc Bình cưỡng chế. Việc bồi thường phải thực hiện khẩn trương và báo cáo Bộ trước 31/3. Được biết, trước đó, cán bộ Chi cục Thuế huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tự ý chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và nâng mức thuế… dẫn đến cơ sở sản xuất của ông Lê Anh Thảo phải đóng cửa. Gia đình của Mẹ Việt Nam anh hùng này đã phải kêu cứu vì bị cán bộ thuế cưỡng chế tài sản…

C.Sơn