Bộ Tài nguyên và Môi trường: 10 năm không có tham nhũng!

22/01/2016 18:05

Chánh Thanh tra Bộ Lê Quốc Trung cho biết, 10 năm qua, các đơn vị trực thuộc Bộ chưa để xảy ra tham nhũng.

bộ tài nguyên và môi trường: 10 năm không có tham nhũng!
Chánh Thanh tra Bộ TN&MT báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TNMT

Theo thông tin từ Bộ TN&MT đưa ra trong buổi tổng kết 10 năm Luật phòng, chống tham nhũng, từ năm 2006 đến nay, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành TƯ và các địa phương triển khai 960 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với gần 15.000 tổ chức, cá nhân hoạt động về TN&MT. Qua đó, kiến nghị xử phạt gần 4.700 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, truy thu 135 tỷ tiền phí bảo vệ môi trường, thu hồi 259 giấy phép hoạt động khoáng sản và trên 23 nghìn ha đất sử dụng sai mục đích.

Đồng thời, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT cũng được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định xã hội ở các địa phương và ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cho hay, việc công khai minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, đề tài dự án, chương trình khoa học, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và thực hiện quyền tự chủ về tài chính theo đúng quy định đã góp phần các đơn vị chủ động về tài chính, đồng thời ngăn chặn việc chi tiêu không đúng chế độ của nhà nước, giảm nguy cơ tham nhũng.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, văn bản hướng dẫn thi hành luật, ngăn chặn các kẽ hở làm nảy sinh tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ quản lý công khai và minh bạch;…

C.Sơn