Bộ TN&MT không được cải tạo lại trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh

05/05/2014 13:14

Sau khi xây dựng trụ sở mới tại đường Tôn Thất Thuyết, trụ sở cũ của Bộ TN&MT ở địa chỉ 83 Nguyễn Chí Thanh được bộ này giao cho doanh nghiệp thuộc bộ là Tổng công ty TN&MT Việt Nam sử dụng. 

Sau khi xây dựng trụ sở mới tại đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội), trụ sở cũ của Bộ TN&MT ở địa chỉ 83 Nguyễn Chí Thanh được bộ này giao cho doanh nghiệp thuộc bộ là Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sử dụng.

Bộ TN&MT không được cải tạo lại trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh 1

Đến đầu tháng 4/2001, doanh nghiệp nói trên đã chuyển đi. Bộ TN&MT đề xuất đưa Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam vào sử dụng trụ sở này. Theo đó, trụ sở tải 83 Nguyễn Chí Thanh sẽ được cải tạo, sửa chữa thành khu liên cơ quan cho Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam và một số đơn vị thuộc bộ làm việc.


Tuy nhiên, đề xuất này chính thức bị gạt bỏ. Theo đó, ngày 11/4/2014, Bộ Tài chính có văn bản số 4721 gửi Văn phòng Chính phủ cho biết, bộ này đã có văn bản số 3862 gửi Bộ TN&MT đề nghị không thực hiện sửa chữa, cải tạo trụ sở cũ tại 83 Nguyễn Chí Thanh. Đồng thời không bố trí cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ vào sử dụng tại cơ sở nhà, đất này. Bộ Tài chính cũng yêu cầu Bộ TN&MT chấm dứt việc cho thuê và nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê cơ sở nhà, đất nói trên vào ngân sách Nhà nước.

V.H