Bố trí 5.000 tỷ đầu tư GPMB dự án CHK Long Thành

10/11/2016 09:46

Kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí 5.000 tỷ để đầu tư GPMB Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

bố trí 5.000 tỷ đầu tư gpmb dự án chk long thành

Quốc hội vừa quyết dành 5.000 tỷ để đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sáng nay (10/11), với 444/453 ĐB biểu quyết tán thành (chiếm 89,88% tổng số ĐBQH), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo Dự thảo Nghị quyết, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách T.Ư là 1.120.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng. 

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án quan trọng quốc gia, Nghị quyết nêu rõ bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 43.119 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng.

Bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Trong số các dự án này có dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra về Nghị quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, một số ý kiến ĐBQH đề nghị các dự án quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, thông qua; sử dụng nguồn lực khác để đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc - Nam và dành nguồn lực này đầu tư cho các dự án dở dang thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, các tuyến vùng biên giới. Một số ý kiến ĐBQH đề nghị dành một phần vốn để bảo đảm an toàn đường sắt, chuẩn bị dự án nâng cấp đường sắt tốc độ cao.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quan điểm chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, thông qua. Vì vậy, khoản 3 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết đã quy định: Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Về việc sử dụng nguồn lực khác đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dành nguồn lực này để đầu tư một số khu vực trọng điểm, Uỷ ban Thường vụ cho rằng, Dự án đường cao tốc Bắc - Nam là một trong các dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, tăng tính kết nối giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của đất nước.

Trong bối cảnh huy động các nguồn lực khác gặp nhiều khó khăn, việc cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn TPCP cho Dự án đường cao tốc Bắc - Nam là cần thiết. Việc đầu tư cho một số khu vực như Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên,... đã được ưu tiên bố trí vốn theo định hướng đầu tư nêu trong Dự thảo Nghị quyết; việc bảo đảm an toàn đường sắt là cần thiết và Chính phủ đang chuẩn bị các điều kiện để lập dự án đường sắt tốc độ cao vào thời gian thích hợp. 

Về giải pháp thực hiện kế hoạch, Nghị quyết nhấn mạnh người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư. Chỉ quyết định chủ trương đầu tư những dự án thật sự cần thiết khi đã thẩmđịnh, làm rõ hiệu quả của dự án, nguồn vốn, khả năng cân đối, bố trí vốn cho từng chương trình, dự án, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện.

Hoài Thu