Bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng hai dự án QL19

25/08/2019 13:38

Bộ GTVT sẽ rà soát, phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn khi phù hợp với tiêu chí và khả năng cân đối vốn.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Một đoạn tuyến QL19C qua tỉnh Bình Định

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về việc nghiên cứu đề xuất Chính phủ nâng cấp, mở rộng QL19B QL19C đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, tuyến QL19B và QL19C đoạn qua tỉnh Bình Định được nâng cấp thành quốc lộ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 2054 ngày 23/11/2015.

Trong thời gian tới, để phù hợp với quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT sẽ rà soát, phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn khi phù hợp với tiêu chí và khả năng cân đối vốn.

“Trước mắt, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác từ nguồn bảo trì đường bộ”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Đình Quang