Bộ trưởng Bộ Công thương “lệnh” bình ổn thị trường Tết 2017

08/11/2016 07:17

Bộ Công thương vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường...

bộ trưởng bộ công thương “lệnh” bình ổn thị trường tết 2017

Bộ trưởng Bộ Công thương “lệnh” bình ổn thị trường Tết 2017 - Ảnh minh họa

Bộ yêu cầu các Sở Công thương đánh giá sát cung - cầu để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết; Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng để tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết...

Bộ Công thương cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, bảo đảm tiến độ sản xuất, cung ứng, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông, dự trữ để cung ứng đủ, kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết...

Cao Sơn