Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ

12/04/2021 09:34

Sáng nay (12/4), Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ 1

Ông Nguyễn Hồng Diên, tân Bộ trưởng Bộ Công thương

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 12/4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn định: Qua nghiên cứu, tìm hiểu, Bộ Công thương là Bộ có chuyên môn quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành.

Bộ cũng là lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực phức tạp, đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước, đặc biệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Do đó, để vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: "Điều quan trọng nhất là chúng ta phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trên từng vị trí công tác được giao".

Bên cạnh đó, vị tân Bộ trưởng bày tỏ, thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền; Mở rộng mối quan hệ hợp tác, gắn kết với các Ban, Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong cả nước, đối tác nước ngoài; Sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với trọng trách mới, ông Nguyễn Hồng Diên hứa: "Sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành Công Thương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 70 năm không ngừng vươn xa.

Ông Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2020, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, ông được phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 2/2021 đến 4/2021, được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Tham gia Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hồng Hạnh