Bộ trưởng Đinh La Thăng nói chuyện chuyên đề về GTVT

04/04/2014 21:08

Hơn 90 học viên là cán bộ lãnh đạo của các ngành, địa phương đã nghe Bộ trưởng Đinh La Thăng nói chuyện chuyên đề về quy hoạch và phát triển GTVT.