Bộ trưởng GTVT: Cục Đường sắt đang “mờ nhạt” vai trò quản lý

12/04/2018 17:41

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Cục Đường sắt VN chưa thể hiện được vai trò quản lý Nhà nước của mình.

bộ trưởng gtvt: cục Đường sắt đang “mờ nhạt” vai trò quản lý

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo rà soát, tổ chức mô hình quản lý chuyên ngành đường sắt phù hợp, hiệu quả trên cơ sở Luật Đường sắt

Chủ trì buổi làm việc với Cục Đường sắt VN ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, ngành đường sắt vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn bất cập về hạ tầng dẫn đến thị phần vận tải thấp và yếu kém trong kết nối vận tải. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, vai trò tham mưu, đề xuất của Cục Đường sắt thời gian qua rất mờ nhạt.

“Chúng ta đều nhận thấy nhiều tồn tại, hạn chế của lĩnh vực đường sắt, nhưng không ai đề xuất cần cơ chế cụ thể nào để tạo đột phá phát triển. Cục Đường sắt VN đã làm gì, cần gì ở Bộ GTVT để giải quyết khó khăn, tôi không thấy rõ vai trò của Cục ở đâu”, Bộ trưởng nói, sau khi hỏi về tình hình, giải pháp cụ thể một số khu vực đường sắt mà Cục Đường sắt VN đề xuất ưu tiên đầu tư hạ tầng như: khu vực Hải Phòng, ga Diêu Trì, Sóng Thần, Lào Cai.

Cũng liên quan đến vai trò quản lý Nhà nước của Cục Đường sắt VN, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, hiện đơn vị này mới chủ yếu làm công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, còn chức năng quản lý Nhà nước đối với hạ tầng, hoạt động kinh doanh vận tải, tham mưu đầu tư kết nối hạ tầng khá “mờ nhạt”. Một trong những nguyên nhân là do Tổng công ty Đường sắt VN đang thực hiện cả chức năng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải.

bộ trưởng gtvt: cục Đường sắt đang “mờ nhạt” vai trò quản lý

Lĩnh vực đường sắt chưa tách bạch đúng vai trò quản lý Nhà nước, điều hành giữa Cục Đường sắt VN và Tổng công ty Đường sắt VN

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Đường sắt VN rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Cục để nâng hiệu quả hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực, cũng như lựa chọn các vấn đề trọng tâm của ngành để thực hiện để tạo đột phá trong phát triển và kết nối vận tải đường sắt, chuẩn bị phục vụ quản lý đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao. 

Để phân định vai trò quản lý hạ tầng đường sắt giữa Cục và Tổng công ty Đường sắt VN, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Đường sắt VN nghiên cứu, trong đó tìm hiểu mô hình của một số nước tương đồng để đề xuất mô hình quản lý, kinh doanh vận tải đường sắt tối ưu nhất.

Trước đó, Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi nêu tình trạng lạc hậu của hạ tầng đường sắt, như kết cấu hạ tầng kém, tốc độ thấp, chỉ có 4 đường nhánh vào các cảng, dịch vụ bốc dỡ thủ công. Hiện năng lực vận tải của các tuyến đường sắt hiện thấp, khai thác được 23- 61% năng lực hiện có (trừ tuyến Hà Nội - TP.HCM đạt 79-100%). 

Hồng Xiêm