Bộ trưởng GTVT: Không được né tránh cung cấp thông tin cho báo chí

05/12/2018 19:02

Bộ trưởng yêu cầu phải cung cấp thông tin về ngành GTVT đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan truyền thông.

Bộ trưởng GTVT: Không được né tránh cung cấp thông tin cho báo chí 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp chiều nay 

Chiều nay (5/12), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về công tác truyền thông của ngành GTVT. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT phải đẩy mạnh và nâng cao công tác truyền thông ở từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị trong toàn ngành GTVT.

“Tất cả các cơ quan trong ngành phải có cách làm mới, phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan truyền thông. Quan điểm của lãnh đạo Bộ GTVT là công khai, minh bạch các thông tin về ngành GTVT để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội”, Bộ trưởng chỉ đạo và yêu cầu mỗi đơn vị trong ngành GTVT phải thành lập một hệ thống truyền thông do thủ trưởng cơ quan trực tiếp làm trưởng ban.

“Khi có sự việc xảy ra ở lĩnh vực nào, thủ trưởng phụ trách đơn vị đó phải trực tiếp nắm bắt hàng ngày và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đúng sự thật cho các cơ quan báo chí, truyền thông, dứt khoát không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, Bộ trưởng yêu cầu. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng quy chế cung cấp thông tin của Bộ GTVT, đồng thời có cơ chế ràng buộc, xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc chậm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Đình Quang