Bộ trưởng GTVT kiêm Phó ban chỉ đạo công trình GTVT trọng điểm

23/12/2017 09:39

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể kiêm giữ chức Phó ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

bộ trưởng gtvt kiêm phó ban chỉ đạo công trình gtvt trọng điểm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm Phó ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT vừa ký Quyết định kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các công trình, dự án nêu tại Điều 1 Quyết định số1250/QĐ-TTg theo đúng quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban chỉ đạo này sẽ xem xét, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong việc thực hiện các công trình dự án theo quy định; chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Hoài Vũ