Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

26/08/2019 21:47

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đối với Bộ trưởng GTVT.

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách 1
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 749/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban. Theo đó, xét đơn đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và tình hình thực tế, thấy rằng, nhiệm vụ của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể rất nặng nề, khó thu xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động theo quy định. Vì vậy Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể về việc xin thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/8/2019.

Hải Quỳnh