Bộ trưởng GTVT truy trách nhiệm giữ tiền bảo trì của địa phương

07/02/2018 16:49

15% nguồn kinh phí bảo trì còn giữ lại, Văn phòng Quỹ phải khẩn trương chuyển cho các địa phương.

bộ trưởng gtvt truy trách nhiệm giữ tiền bảo trì của địa phương

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chủ trì cuộc họp

Khẩn trương chuyển kinh phí cho địa phương

Tại cuộc họp tổng kết năm 2017 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương diễn ra hôm nay (7/2), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã truy trách nhiệm của Văn phòng Quỹ Đường bộ Trung ương về việc giữ lại 15% (khoảng 320 tỷ đồng) nguồn kinh phí bảo trì phân bổ cho các địa phương năm 2017 đến nay chưa được giải ngân. 

"Đường sá hư hỏng rất nhiều, trong khi tiền vẫn nằm đây. Kế hoạch năm nay phải rút kinh nghiệm, 15% nguồn kinh phí còn giữ lại phải khẩn trương chuyển cho các địa phương”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các cơ quan liên quan bố trí kinh phí để xử lý toàn bộ các điểm đen tiềm ẩn TNGT trên các tuyến quốc lộ như: Đường cong, bán kính hẹp, cầu hẹp, cầu yếu,… “Về nguyên tắc là phải ưu tiên xử lý hết toàn bộ các điểm đen. Trường hợp quá khả năng cân đối vốn, phải có kế hoạch cụ thể, cái nào làm trước, cái nào xử lý sau”, Bộ trưởng nói và yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp duy tu không đảm bảo.

“Toàn bộ công tác duy tu đã được đấu thầu, tiền chuyển cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có làm hay không, các chi cục đường bộ, thanh tra Tổng cục phải biết và xử lý thật nặng, kể cả là cấm tham gia đấu thầu đối với các doanh nghiệp duy tu không đảm bảo yêu cầu”, Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo.

Không hài lòng trước báo cáo sơ sài của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chuẩn bị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói thẳng: “Các anh phải đánh giá lại xem trong 23.000km quốc lộ trong cả nước còn bao nhiêu km chưa vào cấp, còn bao nhiêu cây cầu yếu, cầu nhỏ,… rồi còn bao nhiêu công trình đến kỳ trung hạn phải trung tu, đại tu rồi mà chưa có tiền, những cái này phải công khai cho người dân và xã hội nắm bắt thông tin. Bây giờ, các anh cứ báo cáo chung chung, chỉ bám mỗi vào kế hoạch giao 8.000 tỷ đồng, rồi chi tiêu thế nào, như thế là không được”.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN, Vụ Kết cấu hạ tầng cập nhật lại báo cáo tổng kết năm 2017 của Quỹ trên tinh thần phải đưa ra được bức tranh tổng thể về hạ tầng giao thông, chỉ rõ những yếu kém trong năm qua, bài học kinh nghiệm,…

bộ trưởng gtvt truy trách nhiệm giữ tiền bảo trì của địa phương

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử phạt nặng đối với những doanh nghiệp thực hiện công tác duy tu đường bộ không đảm bảo

Hiệu quả từ Quỹ Bảo trì không đo được bằng tiền

Trước đó, ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2017, số tiền thu phí sử dụng đường bộ trong năm 2017 nộp vào ngân sách Nhà nước đạt hơn 7.173 tỷ đồng, đạt 116,65% kế hoạch thu cả năm, trung bình một ngày thu xấp xỉ 27 tỷ đồng. “Số phí sử dụng đường bộ vượt thu so với số thu Bộ Tài chính giao đầu năm hơn 1.023 tỷ đồng”, ông Minh nói và cho biết, tổng nguồn chi năm 2017 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là hơn 8.142 tỷ đồng.

Liên quan đến việc phân bổ nguồn chi, ông Minh cho biết, năm 2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao kế hoạch hơn 7.881 tỷ đồng (chiếm 65%) để thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, còn lại 35% được phân bổ cho các địa phương, gồm: 113,3 tỷ đồng phân bổ từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, hơn 1.832 tỷ đồng phân bổ từ nguồn ngân sách Trung ương và 320 tỷ đồng phân bổ hỗ trợ từ nguồn dự phòng (chiếm 15% nguồn kinh phí bảo trì được phân cho các địa phương).

Đánh giá hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nói: “Nguồn thu của Quỹ rất tốt, năm 2017 thu vượt 16% so với kế hoạch đề ra do sự gia tăng đột biến của lượng phương tiện. Đặc biệt, kể từ khi Quỹ Bảo trì đi vào hoạt động, nhiều tuyến đường được sửa chữa, duy tu kịp thời đã góp phần rất lớn trong việc kéo giảm TNGT bình quân mỗi năm từ 5 – 10%, đây là cái không thể tính được bằng tiền”.

Đình Quang