Bộ trưởng GTVT yêu cầu khẩn trương rà soát, trả lời kiến nghị cử tri

28/07/2019 14:58

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tham mưu văn bản trả lời của Bộ GTVT gửi tới các Đoàn ĐBQH, hoàn thành chậm nhất ngày 25/8/2019.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu khẩn trương rà soát, trả lời kiến nghị cử tri 1
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tham mưu văn bản trả lời của Bộ GTVT gửi tới các Đoàn ĐBQH, hoàn thành chậm nhất ngày 25/8/2019 - Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản gửi các Thứ trưởng, các Vụ, Thanh tra Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT, các cục thuộc Bộ và Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, thực hiện Công văn 248 ngày 15/7/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 33/2017 ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp khẩn trương rà soát, nghiên cứu, giải quyết, tham mưu văn bản trả lời của Bộ GTVT gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội để kịp thời thông tin đến cử tri theo quy định.

Việc rà soát và trả lời phải hoàn thành chậm nhất là ngày 25/8/2019.

Đình Quang